Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Uthyrning av lokaler
Äspereds IF erbjuder uthyrning av föreningens lokaler och anläggningar.
Man kan antingen hyra hela eller delar av anläggningen.

I klubbstugan kan man hyra
1. Stora, lilla salen och köket (hela övervåningen)
2. Stora salen
3. Styrelserummet


Andra anläggningstillgångar
1. Lundavallen
2. Lillelunda
3. Grusplanen


Hyreskostnad
200:- Sammanträdesrum per möte.
200:- Barnkalas/Barndisco
600:- Hela övervåningen fre-sön per dygn.
200:- Tillägg för finporslin


Regler
Hyresgästen skall besiktiga lokalen före tillträdet och förbinder sig därefter att ersätta skador på både lös och fast egendom som uppkommit utöver normalt slitage.
Skador skall ersätts med 25:- per glas och 100:- per fat vid hyra av finporslin.

Lokalen skall grovstädas, sopa golv, torka upp utspilld vätska, tömma papperskorgar, ställa tillbaka stolar och bord samt plocka upp eventuellt skräp på gårdsplanen.

Rökförbud gäller alla lokaler i hela klubbstugan.
I lokalen får max 150 personer vistas samtidigt.


Styrelsen besitter rätten att kontrollera ordningen under tillställningen. Om man då finner att den allmänna ordningen icke acceptabel har man rätt att avbryta tillställningen omedelbart. Den erlagda hyreskostnaden är då förverkad.

Hyreskostnaden skall vara betald före tillträdet och betalas till Bankgiro: 366-8423
Märk inbetalningen med fullständigt namn, vilken lokal som avses hyras.

Vi hyresförfrågningar vänligen kontakta  uthyrning.aif@gmail.comKalender uthyrning
 STUGVÄRDAR 

  
Vecka  
19 Jimmie Asp 0767-646468
20 Tor-Björn Danielsson 0703-212421
21 Torbjörn Ekelin 0705-188474
22 Lennart Johansson 0703-176014
23 Göran Björk 0709-248104
24 Vakant 
25 Hanna Floberg 0703-941231
26 Pernilla Backlund 0705-207595
27 Semester (Conny) 0702-291252
28 Semesterstängt 
 
Våra sponsorer