Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Uthyrning av lokaler
Äspereds IF erbjuder uthyrning av föreningens lokaler och anläggningar. Man kan antingen hyra hela eller delar av anläggningen.

I klubbstugan kan man hyra
1. Stora, lilla salen och köket (hela övervåningen)
2. Stora salen
3. Styrelserummet


Andra anläggningstillgångar
1. Lundavallen
2. Lillelunda
3. Grusplanen


Hyreskostnad
200:- Sammanträdesrum per möte.
200:- Barnkalas/Barndisco
600:- Hela övervåningen fre-sön per påbörjad 12-timmarsperiod.
200:- Tillägg för finporslin


Regler
Hyresgästen skall besiktiga lokalen före tillträdet och förbinder sig därefter att ersätta skador på både lös och fast egendom som uppkommit utöver normalt slitage.
Skador skall ersätts med 25:- per glas och 100:- per fat vid hyra av finporslin.

Lokalen skall grovstädas, sopa golv, torka upp utspilld vätska, tömma papperskorgar, ställa tillbaka stolar och bord samt plocka upp eventuellt skräp på gårdsplanen.

Rökförbud gäller alla lokaler i hela klubbstugan.
I lokalen får max 150 personer vistas samtidigt.

Styrelsen besitter rätten att kontrollera ordningen under tillställningen. Om man då finner att den allmänna ordningen icke acceptabel har man rätt att avbryta tillställningen omedelbart. Den erlagda hyreskostnaden är då förverkad.

Hyreskostnaden skall vara betald före tillträdet och betalas till Bankgiro: 366-8423
Märk inbetalningen med fullständigt namn, vilken lokal som avses hyras.

Vid hyresförfrågningar vänligen kontakta uthyrning.aif@gmail.com STUGVÄRDAR 

  
Vecka  
39 Lennart Johansson 0703 176014
40 Björn Olsson 0703 176137
41 Mikael Ahremark 010 7124958
42 Peter Lillvik 0705 276142
43 Jim Lindal 0709 691908
44 lars-Åke Ekberg 0706 091468
45 Malin Sätterskog 0708 156236
46 Magnus Öhlander 0706 277619
47 Magnus Espling 0708 316490
48 Nina Björk Jacobsson 0707 340800
49 -
50 Annelie Laitinen 0705 276333
51 Rolf Rapp 0703 499333
52 Bengt Gustavsson 0709 947708

 
Våra sponsorer