SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Äspereds Idrottsförening
Huvudförening

Välkommen till Äspereds IF

Äspereds Idrottsförening strävar efter att skapa en meningsfull, aktiv och sund fristidsysselsättning för barn och ungdomar i Äspered.


Äspereds IF har alltid kännetecknats av stor sammanhållning och engagerade ledare. Vi har tack vare dessa idogt arbetande ledare, i alla delar av klubben, skapat stor trivsel och en härlig atmosfär. Inte minst vittnar våra P65:or om detta. En skara på ett 20-tal pensionerade före detta utövare och ledare som träffas varje tisdag och gör olika insatser för klubben. Trivseln där går inte att ta fel på.


Som alla idrottsklubbar ser vi oss som en viktig del i samhället, med en ambition att skapa förutsättningar för våra ungdomar att må bra och vara bra medmänniskor med respekt för sig själva och för andra.

Fotboll på ungdomsnivå bedrivs tillsammans med klubbar runt omkring oss, när tillgången på spelare i de olika åldersgrupperna är för liten. För närvarande med Rångedala, Dalsjöfors och Dannike. Allt för att ge möjligheten att få göra det kanske roligaste man vet. Att spela fotboll.


Det pågår också ett samarbete mellan ÄIF och Skolan, som genom Idrottslyftet gjort det möjligt att öka motiveringen och kunskapen bland våra ungdomar att vilja idrotta.

Våra representationslag spelar i division fyra för Dam och division sex

Värdegrund för Äspereds IF

Äspereds IF är en demokratiskt uppbyggd idrottsförening som är öppen för alla som vill vara med och som är lojala med föreningens stadgar och värderingar. Föreningens värdegrund uttrycks huvudsakligen i dokumentet Vita linjer och spår (2013).

     Det finns flera inklusiva formuleringar i Vita linjer & spår. Det sägs bl.a. att alla ska känna sin betydelse i och för verksamheten och att alla ska känna sig uppskattade och bekräftade för det som de är med och bidrar till (s. 2). Det är inte alltid lätt att få alla att känna sig delaktiga och betydelsefulla i tränings- och tävlingssammanhang eftersom dessa oundvikligen är prestationsbaserade och ibland innehåller utslagningsmekanismer. Äspereds IF har ändå ambitionen att alla ska känna sig så delaktiga och betydelsefulla som möjligt. För att möjliggöra en hög grad av delaktighet strävar Äspereds IF efter:

 

 • att inte ha för få ledare i varje grupp. Det är viktigt att ledarna ser alla, är lyhörda för signaler och vågar ta tag i problem när de uppkommer.

 • att alla som söker sig till föreningen för att idrotta ska ges möjlighet till det och bemötas på ett positivt sätt oavsett om målsättningen är att få träffa kompisar och motionera eller om det handlar om en uttalad elitsatsning.

 • en medvetenhet om att barn utvecklas olika och att barnidrott ska vara lekfull. Alla barn ska känna sig lika betydelsefulla oavsett förmåga och talang.

 • att inte kväva viljan att vinna.

 • att det finns ett prestigelöst förhållningssätt mellan olika lag, sektioner, aktiva och tränare i föreningen.

Äspereds IF, En Säker & Trygg Förening

Äspereds IF är sedan hösten 2014 certifierad av Borås kommun som en säker och trygg förening. Certifieringen är en kvalitetssäkring som visar att föreningen tar säkerhetsfrågor på allvar. Vart annat år måste föreningen förnya sin ansökan för att behålla certifieringen. Förutom att öka säkerhetsmedvetandet ger certifieringen ett ökat ekonomiskt bidrag från kommunen. En del v de dokument vi har tagit fram under arbetets gång och spom är godkända av styrelsen ser du här nedan.• Värdegrund

• Miljöarbete

• Doping/droger/alkohol/tobak

• Första hjälpen/hjärt-lungräddning

• Utrustning för olycksfall/akuta insjuknanden

• Föreskriven utrustning för den verksamhet som bedrivs

• Säkerhet i er utemiljö

• Försäkringar

• Resor

• Anläggning/lokaler

• Besiktning av maskinpark

• Regler gällande egen anläggning/lokal

• BrandSYFTE

Att lindra och förhindra skador på människor och egendom.

MÅL

Att föreningsledare, deltagare, anhöriga och publik ska känna trygghet

i sitt föreningsengagemang.

VISION

Att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom

minimera de risker som finns.


För mer information, läs dokumentet för Säker & Trygg föreningen under fliken Dokument.Har du frågor eller vill hjälpa till så får du gärna kontakta Torbjörn Rapp som är ansvarig för föreningens arbete med Säker och trygg förening 070 540 9323,

tjabo1975@gmail.com


Miljöpolicy för Äspereds IF

Äspereds IF ska aktivt leva upp till gällande miljölagar och ha de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet.

 

ÄIF strävar efter att i alla sammanhang, där det är befogat, väga in den påverkan

på miljön och klimatet vår verksamhet innebär. Denna aspekt

vägs även in när vi samarbetar med externa aktörer.

 

ÄIF vill vid större nybyggnationer om- och tillbyggnader samt vid större

arrangemang och dess tillhörande transporter, göra erforderliga miljö- och

klimateffektbeskrivningar.

Kommunikationspolicy

Denna kommunikationspolicy bidrar till att stödja Äspereds IF:s Visioner, Verksamhetsidé och Strategier.

Den är godkänd av styrelsen och revideras vid behov.

 

Eftersom verksamheten är av intresse för många, såväl enskilda individer som grupper, kommer det som sägs och skrivs att granskas och värderas av många.

Vi måste därför säkerställa att all kommunikation sker genomtänkt och professionellt.

 

Kommunikation handlar om hur vi kommunicerar med varandra och genom vilka kanaler vi väljer att kommunicera, exempelvis:

 

 • Nyhetsbrev

 • Hemsida

 • Lagsida

 • Mail och sms utskick

 • Facebook eller övriga sociala medier

En gemensam kommunikationspolicy ger praktiskt handledning och stöd i hur vi kommunicerar.

Att effektivt utbyta information inom föreningen med medlemmar ger förutsättning för att nå uppsatta mål.

Den underlättar strävan att vara konsekvent och tydlig med bärande budskap så att vi undviker missförstånd och feltolkningar.

 

Den ska underlätta för alla inom Äspereds IF att kommunicera enhetligt och tydligt,

så att den som tar del av informationen varje tidpunkt har en korrekt bild av Äspereds IF

 

Kommunikationen skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet och relevans samt ge utrymme och stimulera en öppen och kontinuerlig dialog om verksamheten, stärka samhörigheten, motivationen och engagemanget inom föreningen. Den skall bidra till att göra Äspereds IF till en fortsatt attraktiv förening.

 

Att tänka på innan man publicerar information.

Var alltid:

 • Relevant

 • Saklig

 • Informativ

Överväg konsekvensen av att inte ge begärd information.

 

Alla medlemmar är ambassadörer för Äspereds IF,

en väl fungerande kommunikation bidrar till en positiv bild både inom och utanför föreningen.

 

 

 

 

 

 

Historik

Första styrelsen bestod av:
Gösta Paulsson, Ordförande
Erik Grönkvist, Sekreterare
Bengt Johansson (Dalbrekt), Kassör
Gösta Andersson, Nisse Lindgren, Erik Pettersson (Oderland), Ledamöter


Händelser i klubben under åren:
1936 – Föreningen bildas
1937 – Första protokollförda mötet (14 mars). 3 sektioner fanns från start: Fotboll,      Gymnastik & Allmän idrott (skidor ingick). Planfrågan klar.
1938 – Lag i fotbollsserie.
1939 – Nils Espemarker vinner DM på skidor. Tvärred-Äspered i friidrottstävling, Resultat 43-34 till Äspered.
1943 – Dansbana byggs i Vatunga.
1944 – Bordtennissektion bildas.
1948 – Nuvarade fotbollsplan köps av Äspereds kommun att fritt disponeras av Äspereds IF.
1949 – Fotbollsplanen får namnet Lundavallen efter pristävling om namnförslag.
1952 – Dansbanan läggs ner. Första betalda fotbollstränaren.
1959 – Första tipspromenaden anordnas.
1965 – Damklubben bildas.
1966 – Seger i fotbollskvalet till div.6 över Norra Vånga, 1-3, 7-5. Planen breddas 2 meter.
1968 – Fotbollsspel i div. 5
1969 – Lundavallen förbättras.
1970 – Nytt klubbhus byggs (nybyggnad 80m2). 1 DM på skidor. Första loppmarknaden
1971 – Invigning av plan och klubbhus.
1972 – Köp av bygdegård. Elljusspår iordningställs.
1973 – Medlemslotteri startas.
1974 – Föreningen byter kalenderår mot verksamhetsår.1 DM på skidor.Lilla Västgötaloppet. Parkering iordningställs. Fotbollen i div.4 (blev bara 1 år).
1975 – 2 DM på skidor. Träningsplan i Toarpsdal.
1976 – 3 DM och 2 GM på skidor. 40 års jubileum.
1977 – Fotbollen åter i div.4. 6 DM och 1 GM på skidor.
1978 – 4 DM och 1 GM på skidor.
1979 – Bygdegården säljs och ungdomsverksamheten flyttar till klubbhuset. Administratör anställs. 8 DM och 3 GM på skidor.
1980 – Tillbyggnad av klubbstugan (100m2). 4 DM och 2 GM på skidor. 1 DM och 1 GM i skidorientering.
1984 –  Marathon i Knalleland arrangeras med start i Knalleland, Borås och mål på Ryavallen med vändning i Äspered.
1986 – Marathonloppet döps om till Borås Marathon.

 
Våra sponsorer
Äspereds IF Facebook